Pravilnik slanja upita

Software integrisan u funkciji slanja upita i odgovaranja na iste je u Beta fazi.

Cijene koje šaljemo pomoću software-a mogu da odstupaju od stvarnih cijena usljed eventualnih grešaka kako unutar software-a tako i same administracije.

Tim Minalli se ograđuje u slučaju slanja netačnih ili djelimično tačnih informacija.